Sakramenty

Previous slide
Next slide

Chrzest Święty

Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest podczas dodatkowej Mszy Świętej w niedzielę o godz. 11:00 (istnieje również możliwość udzielenia Chrztu świętego w sobotę i inne dni tygodnia).

Wymagane dokumenty:
- Zezwolenie na chrzest z parafii przebywania. /Zgoda na chrzest poza parafią do parafii świętego Wincentego Pallotiego/. Klasztor znajduje się na terenie tejże parafii. W klasztorze udzielane są tylko sakramenty zaś dokumentacja przechowywana w parafii,
- Odpis aktu urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego,
- Zaświadczenia rodziców chrzestnych z własnych parafii, poświadczające możliwość pełnienia funkcji ojca lub matki chrzestnej.

Informujemy , że akty chrztu dzieci chrzczonych w klasztorze na Karczowce do odebrania tylko w parafii Św. Wincentego Pallotiego na ul. Fosforytowej 6

Sakrament małżeństwa

Sakrament Małżeństwa udzielany jest podczas dodatkowej Mszy Świętej w niedzielę o godz. 11:00 (istnieje również możliwość udzielenia ślubu w sobotę i inne dni tygodnia).                   

!W Klasztorze na Karczówce ustalamy zapisy datę i godzinę uroczystości. Protokół spisujemy w parafii Św. Wincentego Pallottiego na ul. Fosforytowej, 6 w Kielcach.

Warunki:
- Należy osobiście zarezerwować w kancelarii termin ślubu /kilka miesięcy wcześniej/,
- Zgłaszamy się trzy miesiące przed ślubem do kancelarii parafii świętego Wincentego Pallotiiego w Kielcach, ulica Fosforytowa 6 /Śluby błogosławimy w klasztorze na Karczówce zaś w parafii są procedowane wszystkie dokumenty i spisywany Protokół Przedmałżeński/,
- Po spisaniu Protokołu w klasztorze uzgadniamy przebieg liturgii sakramentu.

Dokumenty potrzebne do Sakramentu małżeństwa. Do kancelarii zgłaszamy się trzy miesiące przed ślubem:
- Zgoda na ślub poza parafią do parafii świętego Wincentego Pallottiego /zgoda z jednej parafii narzeczonej lub narzeczonego/,
- Świadectwo chrztu św. /z dopiskiem: do ślubu/Świadectwo jest ważne 6 misięcy/. Narzeczeni, którzy przyjęli Chrzest Święty na Karczówce dokument odbierają w kancelarii parafii św. Wincentego Pallottiego, przy ul. Fosforytowej 6,
- Dowody osobiste narzeczonych /lub inne dokumenty potwierdzające tożsamość/;
- Zaświadczenie konkordatowe z USC. /Jeżeli ślub jest konkordatowy. Ważne jest 6 miesięcy/,
- Świadectwo ślubu cywilnego. /Jeżeli ślub jest tylko kościelny/,
- Świadectwo ukończenia Kursu Przedmałżeńskiego,
- Świadectwo z Poradni Rodzinnej,                                     - Odpis aktu urodzenia i świadectwo szkolne z oceną z religii.