Misja i duchowość

Tu gdy przed Bogiem klęczę
Tu gdy dotykam tabernakulum skały
On modli się za mną
Bym nie stracił wiary
I nie stał się zuchwały

H. Jachimowski

Razem na ludzkich DROGACH dążeń i pragnień PRAWDY, aby odnaleźć i poznać ŻYCIE.

To Jezusowe zaproszenie, że jest nam Drogą, Prawdą i Życiem. To naszego założyciela Pallottiego droga, świadectwo i dzieło, które założył. To nasza duchowość. Ożywiać wiarę, żyć miłością, pielęgnując pierwsze błogosławieństwo Boga, że wszystko co stworzył było dobre. To nasze życie codzienne, to dialog ze światem.

Zauważanie potrzebujących i towarzyszenie wszystkim, aby akceptując i szanując godność każdego, mogli żyć w sprawiedliwości i pokoju. Przyjmując błogosławieństwo Boże na drodze wspólnotowego życia, modlitwą, ofiarą, dobrze czyniąc staramy się wspierać każdego komu bliski jest szacunek do różnych kultur oraz dróg duchowych człowieka. Tak odbieramy naszą obecność i świadectwo w zmieniającym się czasie i różnym doświadczeniu człowieka.