Kaplica klasztorna

Previous slide
Next slide

Miejsce wspólnotowej i indywidualnej modlitwy pallotynów. Miejsce zadumy nad jakością drogi i posługi wspólnoty.

Kaplica klasztorna

Tabernakulum łączy światy, jest zainstalowane w ścianie kaplicy i oświetlane światłem miasta. Z tego doświadczenia czerpiemy jako pallotyni siłę i wzór do naszej posługi, łączenia i zapraszania do wzajemności i współpracy. Ikona obok tabernakulum swoim przesłaniem kontynuuje wymowę Jezusa - Boga w naszej codzienności.

Postacie w jasności to dwaj uczniowie w drodze do Emaus. A postać w ciemności to Jezus. Jakże inna jest perspektywa patrzenia Boga i człowieka. Bóg zawsze widzi człowieka w jasności. Kaplica jest miejscem - symbolem. To dawna latryna mnichów w XVII i XVIII wieku, później skład niepotrzebnych rzeczy. Obecnie miejsce modlitwy.