Okres międzywojenny – drukarnia św. Józefa na Karczówce

W listopadzie 1918 roku zarząd nad Karczówką objęły Siostry Służebnice Najświętszego Serca Jezusowego.

Okres międzywojenny – drukarnia św. Józefa na Karczówce

Od marca 1922 roku kościół na Karczówce pełnił funkcję kościoła filialnego. Kilka miesięcy później w budynkach poklasztornych zaczęła funkcjonować drukarnia, którą samodzielnie zarządzały siostry sercanki.

Główną organizatorką drukarni, która przyjęła imię św. Józefa była siostra Klara – Anna Piasecka. Drukarnia, której działalność zapoczątkowała siostra Klara przetrwała okres okupacji niemieckiej, wydając nowe publikacje. Wydawnictwo służyło również pracy konspiracyjnej polskiego podziemia. Siostry Sercanki zajmowały się także działaniami edukacyjnymi, prowadząc szkołę ludową oraz przedszkole.