Biblioteka

Biblioteka klasztorna to około 5000 książek.

Biblioteka

Niewielką ich część stanowią książki z XVIII i XIX wieku oraz kilka starodruków. Większość to książki z wiedzy o Piśmie świętym, teologiczne, historyczne, podróżnicze oraz encyklopedie. Zasadniczy zbiór biblioteczny został zabrany przez okupanta w czasie II wojny światowej.