Król Polski na Karczówce

Niezwykłym wydarzeniem na Karczówce była wizyta Stanisława Augusta Poniatowskiego, który odwiedził kościół i klasztor 13 lipca 1787 roku.

Król Polski na Karczówce

Ostatni król Polski przybył tu konno z Miedzianej Góry. Monarcha został uroczyście powitany przez kieleckich mieszczan.

Adam Naruszewicz w swoim diariuszu odnotował to zdarzenie: „Król z Miedzianej Góry w towarzystwie (…) dworzan udali się (…) naprzód o milę do Karczówki w pobliżu Kielców sytuowane. Około tego miejsca witali przejeżdżającego Najśn. Pana mieszczanie kieleccy na cechy i chorągwie rozdzieleni. Wszedłszy (…) do kościoła bernardynów słuchał tam mszy św., po której witany dwoma mowami (…) oglądał sławną ową statuę Św. Barbary”.