Refektarz

Previous slide
Next slide

Dawny kapitularz, czyli miejsce do obrad i modlitw konwentu.

Refektarz - Galeria portretowa bernardynów
sala do 60 osób

Zapraszamy do refektarza położonego na końcu skrzydła wschodniego. Prostokątna sala o beczkowym sklepieniu z lunetami zdobiona jest sztukaterią. Dekoracyjne ramy, rozety, barokowy krucyfiks to tylko niektóre z elementów dawnej sztuki. Z dawnego ruchomego wyposażenia wnętrz oprócz obrazów sztalugowych zachował się cenny zespoł 22 portretów zakonników bernardyńskich.

Sala obrad i modlitw konwentu dziś pełni rolę refektarza, czyli miejsca posiłków dla domowników i gości.

Dane kontaktowe: 

Tel. 784 507 884 (prosimy telefonować w godzinach 9.00 – 16.00)
E-mail: info@karczowka.com