POPŻ PODPROGRAM 2021 – efekty

Dom Zakonny Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni) w Kielcach z terenu województwa świętokrzyskiego przy współpracy ze Stowarzyszeniem Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie styczeń 2022 – październik 2022.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

  • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe);
  • skrobiowe (makaron jajeczny),
  • mleczne (mleko UHT),
  • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, filet z makreli w oleju),
  • cukier (cukier biały),
  • tłuszcze (olej rzepakowy).

Stowarzyszenie dystrybuowało żywność przeznaczoną dla osób zakwalifikowanych od miesiąca kwietnia 2022r.  do miesiąca października 2022r.

Pomoc żywnościowa trafiła do 36 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa świętokrzyskiego

Wydaliśmy osobom potrzebującym:

o 0,76212 ton żywności;

o 108 paczek żywnościowych;

W ramach POPŻ Podprogram 2021 dla  osób korzystających z pomocy żywnościowej nie przeprowadzono warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących.