Nasza Historia

Góruje nad miastem i jak matka obejmuje rozpostartymi ramionami zieleni koron sosnowych dolinę, w której rozłożyły się Kielce.

Jerzy Jędrychowski

Nasza historia

Karczówka to jedno z najpiękniejszych miejsc widokowych w Kielcach. Należące do Pasma Kadzielniańskiego malownicze wzgórze, położone jest na południowy-zachód od centrum miasta. Jego nazwa wywodzi się od osady leżącej na jego zboczu, zamieszkałej przez górników zajmujących się karczowaniem lasu.

Z położonego 341 m n.p.m. wzniesienia można oglądać rozległą panoramę Gór Świętokrzyskich. Z tarasu widokowego obok kaplicy Matki Boskiej Fatimskiej rozpościera się panorama na Górę Dobrzeszowską, Górę Kuźniacką, Górę Perzową, Górę Sieniawską, Górę Baranią, przełom rzeki Bobrzy, Ciosową, Wykieńską, Wzgórza Tumlińskie, Pasmo Masłowskie z Klonówką, przełom rzeki Lubrzanki, Radostową, Łysicę i Święty Krzyż.