161 rocznica wubuchu powstania styczniowego: zapraszamy na uroczystości 21 stycznia